OsztalekPortfolio.com
„Tudják, mi okoz nekem örömet?
Az osztalékaim beérkezése.”
(John D. Rockefeller)

ÁSZF

Az osztalekportfolio.com oldal üzemeltetője:

cégnév: Alku-Novum Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
székhelye: 1149 Budapest, Kövér Lajos utca 45-47. A. ép. 2. em. 8.
cégjegyzékszám: 01-09-348858
adószám: 13949644-2-42
statisztikai számjele: 13949644-6831-113-01
bankszámlaszám: 11600006-00000000-85229152 (Erste Bank Hungary Zrt.)
e-mail: osztalekportfolio@gmail.com

A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság által kiadott adatkezelés nyilvántartási száma: NAIH-90174/2015.

A jelen honlap célja egy olyan internetes felület létrehozása, ahol olyan felhasználók tájékozódhatnak, akik stabil, osztalékfizető cégek részvényeiből szeretnének befektetési portfóliót építeni, és ezáltal kiszámítható, évről évre emelkedő passzív bevételre szert tenni. A honlap mindehhez abban nyújt segítséget, hogy a Felhasználók minél több forrásból és szempontrendszer szerint tudják az egyes cégeket saját belátásuk szerint megvizsgálni.

I. REGISZTRÁCIÓ

Havi rendszerességgel, hírlevélben foglaljuk össze, hogy hónapról hónapra az egyes cégekkel kapcsolatosan milyen fontosabb fejlemények, hírek, események történtek, illetve a korábbi hírlevelek, valamint a honlap üzemeltetőjének saját befektetési portfóliója is elérhető az oldalon. Ezen tartalmak megtekintéséhez azonban regisztráció szükséges. A regisztrációkor az alábbi adatok megadása szükséges: vezetéknév, keresztnév, e-mail cím, jelszó.

A regisztrációhoz a Felhasználónak el kell fogadnia a jelen ÁSZF-et (a továbbiakban ÁSZF, vagy „Feltételek”), a Jogi Nyilatkozatot, és az Adatkezelési Tájékoztatót, amelyben hozzá kell járulnia megadott adatainak a hatályos jogszabályok szerinti kezeléséhez. Az adatszolgáltatásról és a megadott adatok kezeléséről az Adatkezelési tájékoztatóban olvashat bővebben. A Felhasználó a szükséges hozzájárulásokat a regisztrációs felületen található, az erre vonatkozó mezők bejelölésével adhatja meg. A Felhasználó a vonatkozó mezők bejelölésével kijelenti, hogy a jelen ÁSZF és az Adatkezelési tájékoztató valamennyi rendelkezését elolvasta, megértette, és annak valamennyi rendelkezését saját magára nézve kötelezőnek ismeri el.

A regisztrációkor megadott adatokat (esetleges adatbeviteli hibák esetén), illetve a jelszót a Felhasználó – jelszavával történő belépése után – bármikor módosíthatja.

A jelszó megőrzése a Felhasználó kötelezettsége, az Üzemeltető nem vállal felelősséget a jelszó illetéktelen személyekhez kerülése esetén.

A regisztráció feltétele, hogy a regisztrációt az Üzemeltető elfogadja. Az Üzemeltető fenntartja magának a jogot, hogy a regisztrációt bármikor indoklás nélkül visszautasítsa, azt bármikor visszavonja bármilyen felhasználói visszaélés esetén, illetve különösen abban az esetben, ha a Felhasználó a regisztráció során valótlan, hiányos adatokat ad meg.

A Felhasználó bármikor jogosult a regisztrációjának törlését kérelmezni az oldalról írásban (e-mail útján az osztalekportfolio@gmail.com e-mail címre küldve).

II. FELHASZNÁLÓI NYILATKOZATOK

A Felhasználó, a jelen nyilatkozat elolvasásával és elfogadásával kifejezetten akként nyilatkozik, hogy az osztalekportfolio.com internetes honlap „Jogi Nyilatkozat” menüpont alatt foglalt célját és működési elveit megértette és tudomásul vette, ennek keretében:

Alulírott Felhasználó az oldalon történő regisztrációval

1. Kijelentem, hogy befektetési döntéseimet mindenkor önállóan, felelősen, az osztalekportfolio.com oldalon közölt információktól, illetve minden külső tényező behatása nélkül hozom meg.
2. Kijelentem, hogy befektetési döntéseim során kizárólag a saját kockázatvállalási hajlandóságomat figyelembe véve hozok döntéseket, saját befektetői paramétereimnek megfelelően, nem pedig az osztalekportfolio.com honlap tartalmára hivatkozva.
3. Kijelentem, hogy befektetési döntéseim meghozatala során mindenkor tájékozódok részletesen és több forrásból is – ahogyan az az egyes helyeken az osztalekportfolio.com honlapon is feltüntetésre kerül –, illetve szükség esetén konzultálok személyes befektetési tanácsadómmal.
4. Kijelentem, hogy befektetési döntéseimet mindenkor saját akaratomból, felelősségem teljes tudatában hozom meg, az egyes befektetési döntések során realizált nyereség, vagy veszteség kizárólag az én nyereségem, vagy veszteségem, arra az osztalekportfolio.com honlap semmilyen hatással nincs.
5. Kijelentem, illetve tudomásul veszem, hogy befektetéseim esetleges veszteségéért az osztalekportfolio.com honlap semmilyen felelősséget nem vállal és visel, ahogyan a nyereséghez sincs az osztalekportfolio.com oldalnak semmilyen köze, abból semmilyen formában, semmilyen jutalékot nem kér, illetve kap, a Felhasználó által elért nyereségben, illetve veszteségben az osztalekportfolio.com honlap semmilyen formában nem érdekelt.
6. Kijelentem, hogy bármely befektetésemmel kapcsolatos adózási kérdésekben mindenkor saját magam tájékozódok, szükség esetén hozzáértő adótanácsadótól kérek segítséget és tájékoztatást, illetve tudomásul veszem, hogy befektetéseimmel (ide értve különösen a tőzsdei befektetéseket) kapcsolatosan különböző adóvonzatok merülhetnek fel, amelyekről saját magam vagyok köteles informálódni, az adózási kérdéseket kezelni, az esetlegesen keletkező adót bevallani és megfizetni amennyiben szükséges. Kijelentem, hogy tudomásul veszem, hogy az osztalekportfolio.com honlap semmilyen adózási tanácsot nem ad részemre, illetve olvasói részére, az nem is lehetséges a honlap általános tartalma miatt.
7. Kijelentem, hogy tudomásul veszem, hogy az osztalekportfolio.com honlapon megjelenített cégek által fizetett osztalékok múltbeli és jelenlegi mértéke nem jelent garanciát arra, hogy ezen cégek a jövőben is fognak osztalékot fizetni, illetve hogy ezen osztalékok mértéke a jövőben is hasonlóan, vagy ugyanígy fog alakulni. Tudomásul veszem, és elfogadom, hogy minderre az osztalekportfolio.com honlap üzemeltetőjének semmilyen ráhatása nincsen.

Kifejezetten akként nyilatkozom tehát, hogy az osztalekportfolio.com honlapot semmilyen felelősség nem terheli befektetéseim alakulásával kapcsolatban, vele szemben sem most sem a jövőben semminemű követelést nem támasztok.

Kifejezetten akként nyilatkozom továbbá, hogy a „Jogi Nyilatkozat”-ban foglaltakat megértettem, tudomásul vettem, és a jelen Feltételek elfogadásával azt is teljes egészében elfogadom.

III. A HONLAPPAL KAPCSOLATOS SZELLEMI TULAJDONJOG

A honlap teljes tartalma, azon lévő valamennyi szöveges és egyéb tartalom szerzői- és egyéb szellemi tulajdonjogi védelem alatt áll.

A Felhasználó nem jogosult a honlap tartalmát sem egészben, sem részleteiben sokszorosítani, terjeszteni, módosítani, publikálni, átdolgozni, azokból származékos művet alkotni, azokat más műbe, honlapba beépíteni, továbbá nem jogosult létrehozni a honlappal, illetve azon keresztül nyújtott szolgáltatással azonos szolgáltatást, vagy terméket. Úgyszintén tilos a honlap tartalmából eredő, vagy azon alapuló bármilyen anyag, vagy mű készítése, létrehozása. A honlap bármely tartalmának a jelen Feltételekbe ütköző felhasználása szigorúan tilos, és a Felhasználó regisztrációjának törlése mellett egyéb jogi eljárást is vonhat maga után.

IV. KAPCSOLÓDÓ WEBOLDALAK

A honlapon szerepelnek olyan linkek, amelyek az internet olyan idegen weboldalaira mutatnak, amelyek nem tartoznak az Üzemeltető irányítása és felügyelete alá. Ezek a weboldalak harmadik személyek tulajdonában, kezelésében vannak. Az ilyen weboldalak tartalma semmilyen tekintetben nem képezi az Üzemeltető garanciavállalását vagy jóváhagyását az ott nyújtott adatok, információk vonatkozásában. Az Üzemeltető nem vállal semmilyen felelősséget vagy szavatosságot az ilyen weboldalakon található információkért, adatvédelmi nyilatkozatért, regisztrációért vagy bármilyen más ott nyújtott tartalomért.

V. FELELŐSSÉG

A honlapra történő belépéssel, annak használatával illetve a regisztrációval minden Felhasználó elfogadja a honlap használatának jelen feltételeit, és elismeri, hogy a honlapot saját felelősségére használja, különös tekintettel a II. pontban – Felhasználói nyilatkozatok - foglaltakra.

Az Üzemeltető megtesz minden ésszerű intézkedést a honlap biztonságos üzemeltetése érdekében, azonban ezen felül semmiféle felelősséget nem vállal azokért a károkért, amelyek a honlap létezéséből, használatából, használatra képtelen állapotából, nem megfelelő működéséből, meghibásodásából, teljes egészére, vagy csak egy részére vonatkozó – akár előzetes értesítés nélküli – szüneteltetéséből, illetve a teljes leállításából, a honlapon elérhető tartalmak törléséből eredőben, további vonal-, vagy rendszerhibából, esetlegesen általa hordozott számítógépes vírusokból, valamint kém- és más kártékony programokból, vagy az adatok bárki által történő illetéktelen megváltoztatása következtében keletkeztek.

A Felhasználót terheli minden felelősség a honlap használatából eredő, a szolgáltatást igénybe vevő készüléken bekövetkező károsodásért, meghibásodásért és/vagy adatvesztésért, ide értve a számítógépes vírusokból eredő meghibásodást is. Az Üzemeltető a honlap használatával összefüggésben javasolja, hogy a Felhasználók tegyenek meg minden szükséges óvintézkedést, használjanak vírus és spyware védelmi szoftvereket friss adatbázissal, telepítsék az operációs rendszer biztonsági frissítéseit. A honlapon történő regisztráció feltételezi a Felhasználó részéről az internet technikai és műszaki korlátainak ismeretét és a technológiával együtt járó hibalehetőségek elfogadását. A Felhasználót terheli a számítógépe, illetve az azon található adatok védelmének kötelezettsége.

A Felhasználó köteles tartózkodni attól, hogy megkíséreljen jogosulatlanul behatolni a honlap felületére, annak szervereire és hálózataiba, vagy más egyéb számítógépes rendszerbe vagy hálózatba, amely a honlaphoz kapcsolódik.

Amennyiben az Üzemeltető nem érvényesíti a jelen Feltételekben írt bármely rendelkezést, úgy az nem jelent lemondást a rendelkezés, illetve a benne foglalt jog jövőbeni érvényesítéséről.

VI. FELTÉTELEK MÓDOSÍTÁSA

Az Üzemeltető fenntartja magának a jogot arra, hogy a honlapon keresztül nyújtott szolgáltatásokat, valamint a jelen Feltételeket bármikor egyoldalúan módosítsa, szüneteltesse, illetve véglegesen megszüntesse a Felhasználók megfelelő tájékoztatása mellett, továbbá a honlap tartalmát bármikor előzetes értesítés nélkül megváltoztassa, illetve törölje.

Amennyiben az Üzemeltető módosítja a jelen Feltételeket, minden esetben a Feltételek módosított változata kerül a honlapon megjelenítésre, és a módosulás tényéről az Üzemeltető a honlapon keresztül értesíti a Felhasználókat. Az esetleges módosítás a honlapon való megjelenéssel egyidejűleg lép hatályba.

A Felhasználó kötelezettsége, hogy időről időre áttekintse a Feltételek esetleges módosításait. Abban az esetben, ha a Felhasználó a módosítások megjelenését követően továbbra is igénybe veszi a honlap szoláltatásait, az azt jelenti, hogy elfogadja a módosításokat, egyetért azokkal.

VII. VEGYES RENDELKEZÉSEK

Jelen Feltételeket a magyar jog szabályaival összefüggésben kell értelmezni és teljesíteni, arra a magyar jog az irányadó. A hatáskörrel rendelkező magyar bíróságok kizárólagosan illetékesek minden olyan kérdés eldöntésére, amelyek a jelen Feltételekből fakadnak. A Feltételek érvénytelen, hatálytalan, semmis, vagy végrehajthatatlan részei nem érintik a Feltételek egyéb rendelkezéseinek érvényességét, hatályosságát és végrehajthatóságát.

A Felhasználó és az Üzemeltető kapcsolatára - a hatályos jogszabályi rendelkezéseken kívül – kizárólag a jelen „ÁSZF”, „Adatvédelmi tájékoztató” és „Jogi nyilatkozat” rendelkezései vonatkoznak.

Abban az esetben, ha bármi, amit a honlap tartalmaz, ellentétes, vagy össze nem férő a jelen Feltételekkel, ez utóbbi élvez elsőbbséget, kivéve, ha jogszabály ezt nem teszi lehetővé.