OsztalekPortfolio.com
„Tudják, mi okoz nekem örömet?
Az osztalékaim beérkezése.”
(John D. Rockefeller)

Vásárlási feltételek

A jelen Vásárlási Feltételek (a továbbiakban: Vásárlási Feltételek) az Alku-Novum Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság, székhely: 1149 Budapest, Kövér Lajos utca 45-47. A. ép. 2. em. 8., (a továbbiakban: Kereskedő) és az elektronikus szolgáltatást igénybe vevő vásárló (a továbbiakban: Vásárló) jogait és kötelezettségeit tartalmazza. (továbbiakban: Felek)

1. Általános adatok

Az osztalekportfolio.com elnevezésű honlapot (a továbbiakban: honlap) az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény („Ektv.”), valamint a 45/2014. (II.26.) Korm. rendelet („Korm.rend.”) alapján szolgáltatóként társaságunk működteti.

Társaságunk Ektv 4. §-ában előírt kötelező adatszolgáltatása a 2. pontban található.

A honlap biztonsági foka megfelelő, használata nem jelent Vásárlóinkra kockázatot, azonban javasoljuk az alábbi óvintézkedéseket: vírus és spyware védelmi szoftverek használata friss adatbázissal, az operációs rendszer biztonsági frissítéseinek telepítése.

2. Tájékoztató adatok

cégnév: Alku-Novum Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
székhelye: 1149 Budapest, Kövér Lajos utca 45-47. A. ép. 2. em. 8.
cégjegyzékszám: 01-09-348858
adószám: 13949644-2-42
statisztikai számjele: 13949644-6831-113-01
bankszámlaszám: 11600006-00000000-85229152 (Erste Bank Hungary Zrt.)
képviselője: dr. Molnár Anikó ügyvezető
telefon: +3630-527-3738
e-mail: osztalekportfolio@osztalekportfolio.com
elektronikus ügyfélszolgálat: osztalekportfolio@osztalekportfolio.com
telefonos ügyfélszolgálat: +3630-925-4590

3. A megrendelés folyamata és a vásárlás feltételei az interneten keresztül történő megrendelés esetén

Az osztalekportfolio.com honlapon találhatóak megvásárolható oktató anyagok, melyeket a felső menüsor „Online képzés”, valamint az Osztalékból szabadon c. könyv, amelyet a felső menüsor „Könyv” címszó alatt lehet megtalálni. Ezekre a menüpontokra ráklikkelve megjelenik az online osztalékbefektetési képzés, illetve a könyv ismertető adatlapja, ahol megtekintheted az adott anyag leírását, a hozzá kapcsolódó tudnivalókat.

Amennyiben szeretnéd megvásárolni bármelyik anyagot, a leírás végén található űrlapot kell mindehhez kitölteni. A vásárláshoz regisztráció szükséges: név, e-mail cím, és a számlázási adatok megadásával.

a.) Árak

Az oktatóanyag igénybe vételéért, illetve a könyv megvásárlásáért minden esetben az ott feltüntetett ellenértéket kell Vásárlóinknak megfizetni. Társaságunk szabadon élhet az árváltoztatás jogával. Az árváltozások akkor lépnek életbe, amikor a honlap felületein online megjelennek. A közölt árak az oktatóanyagok esetében mindenkor nettó +Áfa összegben, míg a könyv esetében bruttó összegben kerülnek feltüntetésre. Az árak minden esetben a Magyar Köztársaság törvényes fizetőeszközében kerülnek megállapításra.

Amennyiben a Kereskedő minden gondossága ellenére hibás ár kerül a honlap felületére, különös tekintettel a nyilvánvalóan téves, pl. az adott szolgáltatás közismert, általánosan elfogadott vagy becsült árától jelentősen eltérő, esetleg rendszerhiba miatt megjelenő „0” Ft-os vagy „1” Ft-os árra, akkor a Kereskedő nem köteles a szolgáltatást hibás áron értékesíteni, hanem felajánlhatja a helyes áron történő eladást, amelynek ismeretében a vásárló elállhat vásárlási szándékától.

b.) A rendelés elküldése

Amennyiben megfelelőnek tartod a kiválasztott szolgáltatást, leellenőrizted a végösszeget, és úgy döntöttél, hogy meg szeretnéd azt vásárolni, kattints az űrlap végén megjelenő "Regisztrálok" vagy „Megrendelem” gombra. Ezzel a vásárlás véglegessé válik, a megrendelés elküldésre kerül a Kereskedőnek. A szerződés ezzel a Kereskedő és a Vásárló között létrejön.

4. Fizetési, átvételi információk:
a.) az oktatóanyagok esetében

Tekintettel arra, hogy a honlapon szereplő szolgáltatás elektronikus oktatóanyag, így annak kiszállítása nem szükséges fizikailag. A megrendelést, és annak visszaigazolását követően a Vásárló köteles a vételárat a Kereskedő bankszámlaszámára elutalni (Alku-Novum Kft., OTP Bank 11714051-20003995), a szerződés az átutalással tekintendő teljesítettnek a Vásárló részéről.

A vételárnak a megadott bankszámlaszámra való beérkezését követően a Kereskedő hozzáférést biztosít a megvásárolt oktatóanyaghoz a honlapon. A belépéshez szükséges a regisztrációkor megadott felhasználónév és jelszó. A Vásárló a jelen Vásárlási Feltételek elfogadásával kifejezetten tudomásul veszi és elfogadja a teljesítés ezen módon való megtörténtét, már magával az átutalás teljesítésével beleegyezik a teljesítés megkezdésébe.
A Kereskedő fenntartja magának a jogot, hogy a regisztrációt bármikor indoklás nélkül visszautasítsa, azt bármikor visszavonja bármilyen felhasználói visszaélés esetén, illetve különösen abban az esetben, ha a Vásárló a regisztráció során valótlan, hiányos adatokat ad meg.

A Vásárló bármikor jogosult a regisztrációjának törlését kérelmezni az oldalról írásban (e-mail útján az osztalekportfolio@osztalekportfolio.com e-mail címre küldve).

b.) a könyv esetében

A könyvet annak megvásárlását követően postai úton továbbítjuk a Vásárló részére. A megrendelést, és annak visszaigazolását követően ezért a Vásárló köteles a könyv vételárát a postaköltséggel együtt - amely szintén az adott oldalon feltüntetésre kerül - a Kereskedő bankszámlaszámára elutalni (Alku-Novum Kft., OTP Bank 11714051-20003995), a szerződés az átutalással tekintendő teljesítettnek a Vásárló részéről.

A vételárnak a megadott bankszámlaszámra való beérkezését követően a Kereskedő haladéktalanul, de legkésőbb 5 (öt) munkanapon belül postázza a könyvet a vásárláskor megadott szállítási címre. A Vásárló a jelen Vásárlási Feltételek elfogadásával kifejezetten tudomásul veszi és elfogadja a teljesítés ezen módon való megtörténtét, már magával az átutalás teljesítésével beleegyezik a teljesítés megkezdésébe.

5. A szerződés tárgyának lényeges tulajdonságai

A Kereskedő és a Vásárló között létrejött elektronikus szerződés nem tekinthető írásba foglalt szerződésnek, így az nem kerül iktatásra és későbbiekben papír alapon nem hozzáférhető. Az a Kereskedő és a Vásárló között létrejött elektronikus szerződés, megkötésének nyelve magyar.

Az oktatóanyag, illetve a könyv megrendelésének időpontja az az időpont, amikor megrendelésedet a honlapon keresztül eljuttatod a Kereskedőhöz. Megrendelésed akkor lép életbe, ha a Kereskedő e-mail-ben visszaigazolja a megrendelésedet.

Bármilyen kifogás esetén kérjük, vedd fel a kapcsolatot munkatársainkkal. Esetlegesen felmerülő panaszodat az ügyfélszolgálat telefonszámán /+36-30-925-4590 / hétfőtől péntekig 9.00-18.00 óráig illetve írásban, az osztalekportfolio@osztalekportfolio.com e-mail címen tudod bejelenteni.

6. Elállási jog, kellékszavatosság, termékszavatosság, jótállás

Tájékoztatunk, hogy a Korm.rend. 29. §-a alapján az oktatóanyagok esetében nem illeti meg elállási jog a Vásárlókat, tekintettel arra, hogy az adott oktató anyag nem tárgyi adathordozón nyújtott digitális adattartalomnak minősülnek, melyek esetén amint a fogyasztó beleegyezésével megkezdődik teljesítés – amelyhez a Vásárló a 4. pontban foglaltak alapján a belegyezését a jelen Vásárlási Feltételek elfogadásával kifejezetten megadta -, az Ektv. 20. §-a szerinti elállási jog elveszik.

A könyv esetében a Vásárlókat 14 napos elállási jog illeti meg indoklás nélkül a termék átvételének napjától számítva. A Vásárló az elállási jogát erre vonatkozó egyértelmű nyilatkozatával gyakorolhatja, a könyv egyidejű visszaküldésével együtt postai úton a Kereskedő részére. A visszaküldés költségét a Vásárló viseli. A Kereskedő az elállási nyilatkozat kézhezvételét követő 5 (öt) munkanapon belül ilyen esetben köteles a teljes vételárat visszatéríteni a Vásárló részére, beleértve a postázási költséget is. A Kereskedő a vételárat banki átutalással fizeti vissza, arra a bankszámlaszámra, amelyről a Vásárló az átutalását indította, vagy készpénzes, illetve bankkártyás fizetés esetén az elállási nyilatkozatban megjelölt bankszámlaszámra. Ameddig a Vásárló nem jelöli meg azt a bankszámlaszámot, amelyre a visszatérítést kéri, úgy addig a Kereskedő sem köteles a visszatérítést megtenni.

Tájékoztatunk, hogy az oktatóanyagok szolgáltatása kapcsán a hibás teljesítés szintén fogalmilag kizárt, amennyiben a hozzáférést a Kereskedő megadja az adott anyaghoz, azt a Vásárló használhatja. A Polgári Törvénykönyv alapján fennálló kellékszavatossági igények teljesítése tehát lehetetlen.
Termékszavatosság jogával az oktatóanyagok esetében szintén nem élhetsz, mivel az ingó dolog hibája esetén érvényesíthető kizárólag, nem tárgyi adathordozón nyújtott digitális adattartalom szolgáltatása esetén nincsen ilyen lehetőség.

A könyv esetében a Kereskedőnek termékszavatossági kötelezettsége viszont fennáll a Ptk. 6:168-6:170. §-ai szerint. Hibás teljesítés esetén tehát a Vásárló kicserélést követelhet, ha pedig a Kereskedő a kicserélést nem vállalja, elállhat a Vásárlástól a fentiekben körülírt szabályok szerint. Jótállás a könyvre nem áll fenn.

Amennyiben még bármilyen hiba fordulna elő, a Vásárló köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de nem később, mint a hiba felfedezésétől számított kettő hónapon belül közölni a Kereskedővel. Ugyanakkor felhívjuk a figyelmedet, hogy a szerződés teljesítésétől számított két éves elévülési határidőn túl szavatossági jogaidat már nem érvényesítheted. Nem minősül a Kereskedő hibájának azon eset, amikor az internet szolgáltatás bármilyen hiányossága miatt nem hozzáférhetőek a megvásárolt anyagok.

7. Fogyasztói kifogás

Amennyiben a Vásárlónak panasza van, azt cégünk 2. pontban írt ügyfélszolgálatán, írásban, vagy személyesen szóban tudja bejelenteni. Ha a Vásárló a panasz kezelésével nem ért egyet, vagy a panasz azonnali kivizsgálása nem lehetséges, a Kereskedő a panaszról és az azzal kapcsolatos álláspontjáról haladéktalanul köteles jegyzőkönyvet felvenni, és annak egy másolati példányát
a) személyesen közölt szóbeli panasz esetén helyben a Vásárlónak átadni,
b) telefonon vagy egyéb elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt szóbeli panasz esetén a Vásárlónak legkésőbb az érdemi válasszal egyidejűleg megküldeni.

A panaszról felvett jegyzőkönyvnek tartalmaznia kell az alábbiakat:
a) a Vásárló neve, lakcíme,
b) a panasz előterjesztésének helye, ideje, módja,
c) a Vásárló panaszának részletes leírása, a Vásárló által bemutatott iratok, dokumentumok és egyéb bizonyítékok jegyzéke,
d) a Kereskedő nyilatkozata a Vásárló panaszával kapcsolatos álláspontjáról, amennyiben a panasz azonnali kivizsgálása lehetséges,
e) a jegyzőkönyvet felvevő személy és - telefonon vagy egyéb elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt szóbeli panasz kivételével - a Vásárló aláírása,
f) a jegyzőkönyv felvételének helye, ideje,
g) telefonon vagy egyéb elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt szóbeli panasz esetén a panasz egyedi azonosítószáma.

Az írásbeli panaszt a Kereskedő a beérkezését követően harminc napon belül köteles írásban érdemben megválaszolni és intézkedni annak közlése iránt. A panaszt elutasító álláspontját a Kereskedő indokolni köteles.

Ha a kifogás rendezésének módja a Vásárló igényétől eltér, ennek indokolását a jegyzőkönyvben meg kell adni. A jegyzőkönyv másolatát a Vásárlónak át kell adni. Ha a Kereskedő a Vásárló igényének teljesíthetőségéről annak bejelentésekor nem tud nyilatkozni, álláspontjáról legkésőbb három munkanapon belül köteles értesíteni a Vásárlót.

8. Békéltető testület

A békéltető testület hatáskörébe tartozik a Vásárló és a Kereskedő közötti, a szolgáltatás minőségével, biztonságosságával, a termékfelelősségi szabályok alkalmazásával, a szolgáltatás minőségével, továbbá a felek közötti szerződés megkötésével és teljesítésével kapcsolatos vitás ügy (a továbbiakban: fogyasztói jogvita) bírósági eljáráson kívüli rendezése: e célból egyezség létrehozásának megkísérlése, ennek eredménytelensége esetén pedig az ügyben döntés hozatala a fogyasztói jogok egyszerű, gyors, hatékony és költségkímélő érvényesítésének biztosítása érdekében. A békéltető testület a Vásárló vagy a Kereskedő kérésére tanácsot ad a Vásárlót megillető jogokkal és a Vásárlót terhelő kötelezettségekkel kapcsolatban.

A Kereskedővel megkötött ügyletekre elsősorban a Vásárló lakóhelye szerint illetékes békéltető testület jogosult. Ennek hiányában pedig a Kereskedő székhelye szerint illetékes békéltető testület a Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara mellett működő független Budapesti Békéltető Testület (székhelye: 1016 Budapest, Krisztina krt. 99. III. em. 310., levelezési cím: 1253 Budapest, Pf.: 10., e-mail cím: bekelteto.testulet@bkik.hu, fax: 06 (1) 488 21 86, telefon: 06 (1) 488 21 31).

A vásárlók ezen szervezethez fordulhatnak a Kereskedővel való vitás ügyeik rendezése érdekében.

9. Jogszabályi háttér

- A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény
- A 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól
- Az 1997. évi CLV. törvény a fogyasztóvédelemről
- A 2001. évi CVIII. törvény az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről

10. Kapcsolódó weboldalak

A honlapon, valamint a megvásárolt oktatóanyagban, illetve a könyvben szerepel(het)nek olyan linkek, amelyek az internet olyan idegen weboldalira mutatnak, amelyek nem tartoznak a Kereskedő irányítása és felügyelete alá. Ezek a weboldalak harmadik személyek tulajdonában, kezelésében vannak. Az ilyen weboldalak tartalma semmilyen tekintetben nem képezi az Kereskedő garanciavállalását vagy jóváhagyását az ott nyújtott adatok, információk vonatkozásában. A Kereskedő nem vállal semmilyen felelősséget vagy szavatosságot az ilyen weboldalakon található információkért, adatkezelési tájékoztatóért, regisztrációért vagy bármilyen más ott nyújtott tartalomért.

11. Felelősség

A honlapra történő belépéssel, annak használatával illetve a regisztrációval minden Vásárló elfogadja a honlap használatának jelen feltételeit, és elismeri, hogy a honlapot saját felelősségére használja.

A Kereskedő megtesz minden ésszerű intézkedést a honlap biztonságos üzemeltetése érdekében, azonban ezen felül semmiféle felelősséget nem vállal azokért a károkért, amelyek a honlap létezéséből, használatából, használatra képtelen állapotából, nem megfelelő működéséből, meghibásodásából, teljes egészére, vagy csak egy részére vonatkozó – akár előzetes értesítés nélküli – szüneteltetéséből, illetve a teljes leállításából, a honlapon elérhető tartalmak törléséből eredőben, további vonal-, vagy rendszerhibából, esetlegesen általa hordozott számítógépes vírusokból, valamint kém- és más kártékony programokból, vagy az adatok bárki által történő illetéktelen megváltoztatása következtében keletkeztek.

A Vásárlót terheli minden felelősség a honlap használatából eredő, a szolgáltatást igénybe vevő készüléken bekövetkező károsodásért, meghibásodásért és/vagy adatvesztésért, ide értve a számítógépes vírusokból eredő meghibásodást is. A Kereskedő a honlap használatával összefüggésben javasolja, hogy a Vásárlók tegyenek meg minden szükséges óvintézkedést, használjanak vírus és spyware védelmi szoftvereket friss adatbázissal, telepítsék az operációs rendszer biztonsági frissítéseit. A honlapon történő regisztráció feltételezi a Vásárló részéről az internet technikai és műszaki korlátainak ismeretét és a technológiával együtt járó hibalehetőségek elfogadását. A Vásárlót terheli a számítógépe, illetve az azon található adatok védelmének kötelezettsége.

A Vásárló köteles tartózkodni attól, hogy megkíséreljen jogosulatlanul behatolni a honlap felületére, annak szervereire és hálózataiba, vagy más egyéb számítógépes rendszerbe vagy hálózatba, amely a honlaphoz kapcsolódik.

Amennyiben a Kereskedő nem érvényesíti a jelen Vásárlási Feltételekben írt bármely rendelkezést, úgy az nem jelent lemondást a rendelkezés, illetve a benne foglalt jog jövőbeni érvényesítéséről.

12. Egyéb feltételek

Az „Osztalékból szabadon” elnevezésű rendszert használó Vásárló annak elolvasását és értelmezését követően maradéktalanul elfogadja és egyetért a Kereskedő által biztosított szolgáltatások használatával kapcsolatban jelen felhasználási feltételekkel, továbbá az Adatkezelési tájékoztatóban és a Jogi nyilatkozatban (a továbbiakban Szabályzat) foglaltakkal. Az „Osztalékból szabadon” rendszer használatának megkezdésével Vásárló ráutaló magatartással elfogadja a Szabályzatban foglaltakat.

A Kereskedő fenntartja a jogot, hogy a szolgáltatás felületein (kezelőfelület, kiküldött e-mail utolsó sorai, egyéb, jelen pillanatban nem használt vagy nem definiált felületeken) reklámokat helyezzen el, illetve a Felhasználónak különböző üzleti partnerektől származó direkt e-mailben, SMS-ben és postai küldeményben ajánlatokat küldjön.


13. Feltételek módosítása

A Kereskedő fenntartja magának a jogot arra, hogy a honlapon keresztül nyújtott szolgáltatásokat, valamint a jelen Vásárlási Feltételeket bármikor egyoldalúan módosítsa, szüneteltesse, illetve véglegesen megszüntesse a regisztrált Vásárlók megfelelő tájékoztatása mellett, továbbá a honlap tartalmát bármikor előzetes értesítés nélkül megváltoztassa, illetve törölje.

Amennyiben a Kereskedő módosítja a jelen Vásárlási Feltételeket, minden esetben a Vásárlási Feltételek módosított változata kerül a honlapon megjelenítésre, és a módosulás tényéről a Kereskedő a honlapon keresztül értesíti a Vásárlókat. Az esetleges módosítás a honlapon való megjelenéssel egyidejűleg lép hatályba.

A Vásárló kötelezettsége, hogy időről időre áttekintse a Vásárlási Feltételek esetleges módosításait. Abban az esetben, ha a Vásárló a módosítások megjelenését követően továbbra is igénybe veszi a honlap szoláltatásait, az azt jelenti, hogy elfogadja a módosításokat, egyetért azokkal.

14. Vegyes rendelkezések

Jelen Vásárlási Feltételeket a magyar jog szabályaival összefüggésben kell értelmezni és teljesíteni, arra a magyar jog az irányadó. A hatáskörrel rendelkező magyar bíróságok kizárólagosan illetékesek minden olyan kérdés eldöntésére, amelyek a jelen Vásárlási Feltételekből fakadnak. A Vásárlási Feltételek érvénytelen, hatálytalan, semmis, vagy végrehajthatatlan részei nem érintik a Vásárlási Feltételek egyéb rendelkezéseinek érvényességét, hatályosságát és végrehajthatóságát.

A Vásárló és a Kereskedő kapcsolatára - a hatályos jogszabályi rendelkezéseken kívül – kizárólag a jelen „Vásárlási Feltételek”, a honlapon szerelő „ÁSZF”, „Adatkezelési tájékoztató” és „Jogi nyilatkozat” rendelkezései vonatkoznak.

Abban az esetben, ha bármi, amit a honlap tartalmaz, ellentétes, vagy össze nem férő a jelen Vásárlási Feltételekkel, ez utóbbi élvez elsőbbséget, kivéve, ha jogszabály ezt nem teszi lehetővé.