OsztalekPortfolio.com
„Tudják, mi okoz nekem örömet?
Az osztalékaim beérkezése.”
(John D. Rockefeller)

A képzés struktúrája

Első modul: Az alapok

Az első alkalom (56:45)

 • A résztvevők rövid bemutatkozása, háttere, motivációi
 • Miért beszélgetős, webinar formátum?
 • A webinar sorozat tervezett tematikája (amit végül egész jól tartottunk, sőt helyenként ki is egészítettük)
 • Mire jó ez az anyag, és mire NEM?

Az értékalapú befektetés alappillérei I. (1:08:05)

 • A részvénytársasági struktúra (a kisrészvényesek szerepe, lehetséges érdekkonfliktusok)
 • Ben Graham Mr. Market gondolata (Mik a mögöttes, ki nem mondott feltételezések?)
 • A folyamatos árinformáció szerepe (ingatlan vs. részvény)

Az értékalapú befektetés alappillérei II. (1:17:41)

 • A hatékony piacok elmélete (cáfolat, példák és következmények)
 • A biztonsági ráhagyás (Margin of Safety) több, mint az árfolyam és a "belső érték" különbsége!
 • Hogyan függ össze az értékalapú befektetés három alappillére? (Mr. Market, Margin of Safety, Circle of Competence)
 • Koncentrált vs. diverzifikált portfólió
 • A vállalati fekete doboz és a pénzáramlási folyamatok előzetes áttekintése

Tovább az első modul videóihoz


Második modul: Mérleg alapú megközelítések

A pénzügyi kimutatások (1:26:17)

 • Mérleg
 • Eredménykimutatás
 • Haszonkulcs vs. forgási sebesség: melyikben erős a cég?
 • A ROE DuPont-féle felbontásának gyors áttekintése
 • A számviteli eredmény és cash flow eltérésének néhány oka
 • Cash Flow kimutatás

Mérleg alapú befektetés: a Graham-féle megközelítés (1:23:33)

 • A DuPont-féle felbontás három komponense, ezúttal érthetően :)
 • A kielégítési rangsor (hitelezők, elsőbbségi részvényesek, törzsrészvényesek)
 • Net Current Asset Value (NCAV) számítás és a Graham-féle net-net részvények
 • Egy valós példa, és „biztonsági ráhagyás” a gyakorlatban
 • Mi történhet egy net-net céggel? Mire számít, aki ilyenbe fektet?
 • Az aktivista befektető szerepe
 • Gyakorlati akadályok, nehézségek
 • Kiválasztási kritériumok
 • A saját net-net portfólióm tapasztalatai

Mérleg alapú értékelés: a kvalitatív megközelítés I. (1:17:56)

 • Az immateriális javak szerepének változása
 • A mérlegben szereplő eszközsorok értékének korrigálása
 • A készpénzállományt se hihetjük el? (a Parmalat-csalás)
 • A készletek és követelések átértékelésének megfontolásai
 • A mérlegben szereplő ingatlanok „rejtett értéke”
 • Számpélda
 • A U.S. GAAP számvitel négy fő problémája

Mérleg alapú értékelés: a kvalitatív megközelítés II. (1:09:20)

 • A márkaérték meghatározásának megközelítései
 • A súlyozott átlagos tőkeköltség (WACC)
 • A termékportfólió (a K+F kiadások tőkésítése)
 • A munkaerőállomány értéke

Tovább a második modul videóihoz


Harmadik modul: Elemzési, értékelési eszköztár

Mit termelnek a cégben lévő eszközök? (1:32:10)

 • A számviteli eredmény és készpénztermelés eltérése
 • A készpénzkonverziós ciklus
 • Számviteli torzítások, trükkök és csalások
 • A Free Cash Flow kategória tartalma és számításának megfontolásai
 • Hogyan vezethet félre még az osztalék is?
 • Az osztalékfizetés és az opciós javadalmazás konfliktusa

A diszkontált cash flow módszer (1:30:01)

 • Gyakorlati problémák, megválaszolandó kérdések
 • Pszichológiai csapdák, önigazolás
 • Mik a részvényárban tükröződő feltételezések? (reverse DCF)
 • A számítás mechanizmusa
 • Érzékenységvizsgálatok
 • A Gordon-modell „varázsképlete”

Mutatószámok (1:25:17)

 • Likviditás, hatékonyság, jövedelmezőség
 • Az eladósodottság szintjének megítélése
 • Értékeltségi szorzók és gyakorlati alkalmazásuk nehézségei
 • A tőkeszerkezet torzító hatása (a kapitalizáció és enterprise value alapú mutatók különbségei)

A valós tulajdonosi értékteremtés (1:42:59)

 • Mikor nem teremt értéket a növekedés? (számpéldák)
 • Az értékteremtő zsugorodás esete
 • Kulcsmutató: Return on Incremental Invested Capital (ROIIC)
 • Hogyan jöhetett létre az IBM menedzsmentjének hibájából a Microsoft?
 • Az értékeltségi szorzók és az értékteremtés kapcsolata
 • A gyakorlati alkalmazás nehézségei
 • A Walgreens EVA szempontú értékelése

Mennyit érne a vállalat növekedés nélkül? (1:02:25)

 • A fenntartható eredménytermelő képesség meghatározása
 • A növekedés legyen az extra „margin of safety”!
 • Az eszközérték és az Earnings Power Value lehetséges relációinak üzenete

A növekedés szerepe az értékteremtésben (1:16:47)

 • Hogyan hat a ROIIC a vállalat értékére?
 • Egy lehetséges részvényértékelési modell (xls)
 • A "Competitive Advantage Period" hosszának jelentősége az értékelésben
 • Hogyan vezet félre a divatos P/E mutató? (És még a növekedéssel korrigált PEG is!)
 • A vállalatok kategorizálása ROIIC és tőkeigény alapján

A teljes hozam összetevői (1:26:12)

 • A teljes hozam profil ábrázolása
 • A mélyelemzős megközelítés korlátai
 • Mire kell figyelni az értékeltségi szorzók közötti választáskor?
 • Biztonsági ráhagyás (margin of safety) a teljes hozam megközelítésben
 • Google vs. Altria: eltérő profilok
 • A komponensek összefüggései (növekedés és értékeltségi szorzó)
 • A FAST Graphs gyakorlati használata
 • Potenciális pszichológiai csapdák

A tőkeallokáció dimenziója (1:26:59)

 • A tőkeallokációs képlet két oldala
 • A ROIIC és EV/EBIT összefüggése
 • Hogyan tudod megítélni a sajátrészvény visszavásárlások racionalitását?
 • Mire figyelj leginkább, miután megvettél egy részvényt? (a monitoring lényege)
 • A tőkeallokációs térkép

Válogatott témák, amik nem maradhattak ki (1:45:15)

 • Egy felvásárlási tranzakció megítélése (AbbVie-Allergan)
 • A minőség-értékeltség mátrix logikája
 • Gondolatok a piaci időzítéssel kapcsolatban
 • A tisztán kvantitatív alapú megközelítés megfontolásai, források
 • A kvalitatív mélyelemzés megfontolásai és a kulcskérdés
 • Pre-mortem és befektetési napló
 • Kockázatkezelés (volatilitás, biztonsági ráhagyás, időhorizont, minőség, pozíció méretezés)
 • Mikor vennék fel befektetési hitelt?
 • Az opció, mint kiegészítő eszköz
 • Egyéb felvetések (ellenőrző lista vásárlás előtt)
 • Kérdés-válasz szekció

Pszichológia, gondolkodási torzítások, kérdések-válaszok (1:36:39)

 • A leggyakoribb hibák és torzítások
 • Tünetek, gyakorlati megfontolások
 • A folyamat-eredmény mátrix mögöttes gondolatai
 • A veszteséghez való hozzáállás és kezelése
 • A tőzsdei bevezetési sztorik (IPO-k) és az alapvalószínűségek
 • Hogyan kezelhetők ezek a velünk született „hibák”?
 • Az elemzői előrejelzések pontossága
 • Kérdés-válasz szekció

Tovább a harmadik modul videóihoz


Negyedik modul: Warren Buffett levelei (1965-2018)

Warren Buffett levelei: 1965-1979 (1:35:24)

 • A ciklikus üzletmenetű vállalatok megítélése
 • A float fogalma és a biztosítási biznisz két oldala
 • Az elemzés három dimenziója (Operation, Capital Allocation, Valuation)
 • Az EPS növekedés önmagában semmit nem jelent
 • Ágazati karakterisztikák vs. menedzsment kvalitások
 • Margin vs. turnover típusú biznisz
 • A ROIIC és a visszaforgatott nyereség arányának összhangja
 • Phil Fisher éttermes példája

Warren Buffett levelei: 1980-1985 (1:39:50)

 • A konszolidáció szabályai és ezek torzító következményei
 • A felvásárlások megítélése
 • A ROE és P/BV összhangja
 • A DRIP programok megkérdőjelezhetősége
 • A részvényesi kör és a felaprózási döntés
 • A számviteli és gazdasági goodwill különbsége
 • Milyen vállalatok teljesítenek kiemelkedően inflációs időszakban?
 • A tőkeallokáció és az értékeltség kapcsolata
 • Egy érdekes nézőpont: a kötvényes megközelítés
 • A profit a vásárláskor keletkezik
 • Mi a baj a széles körben elterjedt menedzsment opciókkal?
 • A Washington Post megvásárlásának példája

Warren Buffett levelei: 1986-1991 (1:43:51)

 • A folyamatot kontrollálhatod, az eredményt nem!
 • Az osztalék adóhátránya vs. pszichológiai előnye
 • Az owner earnings definiálása
 • Milyen típusú vállalatok részvényei teljesítik felül az indexet? (Fortune)
 • A volatilitás a barátod, amíg tőkeáttétel nélkül fektetsz be
 • Arbitrázs szituációk
 • Lekésett a Cola-sztoriról... vagy mégsem?
 • Az első 25 év hibáinak összegzése, tanulságok
 • A "look-through earnings" koncepciója
 • Franchise vs. commodity típusú biznisz

Warren Buffett levelei: 1992-1997 (1:43:20)

 • A növekedés mindkét irányban befolyásolhatja a cégértéket
 • Az opciós javadalmazással kapcsolatos problémák
 • Évente egy jó ötlet bőven elég a kiváló teljesítményhez
 • A kockázat nem egyenlő az árfolyam hullámzásával
 • A politikai és gazdasági előrejelzések szerepe
 • Miért hibás a standard akvizíciós értékelés?
 • Buffett tipikus hibája: a GEICO és a Disney korai eladása
 • A Berkshire B részvényeinek létrejötte
 • Elmozdulás a tőkeintenzív vállalatok irányába (a méret növekedésével párhuzamosan)
 • A Gillette és a Coca-Cola óriási tőkeallokációs hibái

Warren Buffett levelei: 1998-2003 (1:36:34)

 • Egy-egy rossz év kezelése
 • A McDonald’s korai eladásának hibája
 • A sorozatosan felvásárló vállalatok elemezhetetlensége
 • Gondolatok a sajátrészvény visszavásárlásról
 • Az unalmas vállalatok a nyerők
 • Az értékelési folyamat három alapkérdése
 • Sávokban érdemes gondolkodni, és csak kivételes esetben találsz jó lehetőséget!
 • A menedzsment negyedéves előrejelzéseinek árnyoldala
 • A relatív vagy az abszolút befektetési teljesítmény számít?
 • A „pro forma” kimutatások megítélése
 • Származtatott ügyletek és veszélyeik
 • Három év folyamatos árfolyamesés után sem talál még jó vételeket!
 • Az igazgatók és könyvvizsgálók szerepe
 • Elismeri a hibáját, hogy extrém túlértékeltség idején nem adott el (pl. Coca-Cola pozíciót)
 • Hogyan érdemes a likvid, befektetésre váró tőkét kezelni? (a likviditás, kockázat és hozam háromszöge)

Warren Buffett levelei: 2004-2009 (1:37:35)

 • Az időzítés értelmetlensége
 • Önfegyelem a gyakorlatban (NICO: 1986-1999)
 • A Gotrock család példája: a „segítők” hálójában
 • Az újságpiac átalakulása és a Competitive Advantage Period gyakorlati jelentősége
 • A hedge fundok rabló díjstruktúrájának kritikája
 • A ROIC szintje és trendje jelzi a versenyelőny mértékét
 • A kivételesen jó menedzsment nem feltétlenül előny
 • A Berkshire opciós ügyletei, amiket gyakran (szándékosan) „félrefordítanak”
 • 2008: a legrosszabb év (lebegő mínuszok a legnagyobb pozíciókon)
 • Az instant lebegő veszteség Warren Buffett „védjegye”
 • Szárnyaló piacon természetes, hogy alulteljesít a defenzív, értékalapú stratégia
 • Egyedi, kialkudott befektetési feltételek a pánik csúcsán

Warren Buffett levelei: 2010-2014 (1:31:20)

 • A tőkeallokáció dimenziójának fontossága
 • A nettó eredmény sor manipulálásának lehetőségei
 • A biztonsági készpénztartalékodon ne is próbálj hozamot termelni!
 • A befektetési tevékenység célja és valós kockázata
 • Három eszközkategória és a termelőeszközök felsőbbrendűsége
 • Óriási hiba kimaradni a részvénypiac teljesítményéből
 • Buffett két magánbefektetése mögötti gondolatok (egy farm és egy New York-i kereskedelmi ingatlan példája)
 • Tanács az örökösöknek
 • A Berkshire részvény könyv szerinti értéke és valós értéke eltérésének okai
 • A Tesco befektetés hibája
 • A Graham-féle stratégia korlátai és hátránya
 • A See’s felvásárlás tanulságai
 • Óvakodj a folyamatos részvénykibocsátással operáló vállalatoktól!

Warren Buffett levelei: 2015-2018 (1:37:46)

 • Milyen értékeltség mellett „tuti vétel” a Berkshire részvény?
 • Vélemény a folyamatosan összeomlást valószínűsítő „szakértőkről”
 • Mégis eladók a Berkshire „örökre vásárolt” részvény pozíciói?
 • Fogadás a hedge fundok ellen
 • A gazdagok gondolkodásának csapdája
 • A legnagyobb árfolyamesések tanulságai
 • A kamatkörnyezet szerepe a befektetési döntéshozatalban
 • Kérdés-válasz szekció

Tovább a negyedik modul videóihoz


Ötödik modul: Összegzés, gyakorlat, kérdések és válaszok

Kiegészítések és összefoglalás (1:34:59)

 • A Katsenelson-féle Absolute PE megközelítés
 • A "religion stock" kategória
 • A diszkontráta és a biztonsági ráhagyás megfontolásai
 • Az értékeltségi szorzó változásának lehetséges okai
 • A bemutatott megközelítések összefoglaló táblázata
 • A Buffett-féle megközelítés legkomolyabb kockázata
 • A kiegészített Old School Value táblázatom bemutatása

Az elemző eszközök gyakorlati használata (1:56:11)

 • Macy’s (M)
 • Intel (INTC)
 • Johnson & Johnson (JNJ)
 • Simon Property Group (SPG)
 • Amazon (AMZN)
 • Pepsi (PEP)
 • Activision Blizzard (ATVI)
 • Ötletelés Seeking Alpha cikkírással kapcsolatban

Kérdések és válaszok (1:44:30)

 • Egyszeri befektetés vs. rendszeres megtakarítások
 • A negyedéves eredmények megítélése
 • A menedzsment korrektségének megítélése
 • Egy adott kockázati faktor hatása a portfólió súlyozására
 • Miért USA részvények?
 • Az eladósodottság szintjének megítélése
 • Az ellenőrző lista (checklist) szerepe
 • Szektorális megfontolások
 • A legnagyobb hibám
 • A passzív és aktív megközelítés kombinálása
 • Van-e hozzáadott értéke a szubjektív, kvalitatív elemzésnek?
 • A mini részvénypozíciók felvételének szerepe
 • Két terület, amibe érdemes lehet beleásni magad
 • Az opció egy eszköz, véletlenül se "varázsmegoldás"
 • A "buy-and-forgot-to-sell" hiba és az újrabefektetési kockázat összefüggése
 • Megcélzott készpénzarány a portfólión belül

Kérdések és értékelés (1:48:15)

 • Egzakt eladási szabályok a túlzott aktivitás elkerülése érdekében
 • A teljes hozam három komponensének eltérő megítélése
 • Mi nem tetszett a Taubman Centers (TCO) részvénnyel kapcsolatban?
 • Mi alapján állnak elő az abszolút küszöbértékek a különböző hozam mutatóknál?
 • A Walgreens (WBA) esetleges tőzsdéről kivezetésével kapcsolatos gondolatok
 • Összegzés, a résztvevők visszajelzése
 • További olvasnivalók

Tovább az ötödik modul videóihoz


Nézz bele a képzés anyagába! Az első két alkalom videóját és kapcsolódó anyagait publikusan elérhetővé tettem, így teljesen kockázatmentesen kaphatsz egy ízelítőt, belekezdhetsz a tanulásba, és eldöntheted, hogy neked való-e ez a képzés.
Itt találod az első két webinárium anyagait.

Ha több információra van szükséged, itt mindent megtalálsz. Ha pedig meghoztad a döntést, akkor az alábbi űrlapon történő megrendeléssel szerezhetsz hozzáférést a képzés minden videójához és kapcsolódó anyagaihoz.

 • Kérlek, ha korábban megvásároltad az Osztalékból szabadon című online képzésemet, akkor írj egy emailt az osztalekportfolio@osztalekportfolio.com címre, mert a korábbi tandíjad beszámítása nem automatizált! (Tehát ne használd az alábbi űrlapot!)
 • Amennyiben még nem vetted meg az Osztalékból szabadon című képzést, akkor a döntésedet segítendő felajánlom, hogy a „Mindent a részvénybefektetésről” anyag megvásárlása esetén ajándékba adom az osztalékos tréninget is. Ebben az esetben az alábbi űrlapon add le a rendelésed, és ezt követően írj nekem, hogy állítsam be a hozzáférésed az osztalékos kurzus videóihoz is!

Megrendelésedet az alábbi űrlapon adhatod le, amennyiben korábban nem vásároltad meg az osztalékos videótréninget.

A kurzus ára 637000 Ft (501575 Ft + áfa)

Ha már regisztráltál nálunk, lépj be itt!
Ha még nem, töltsd ki az alábbi űrlapot!

Elfogadom az ÁSZF-et, a Jogi nyilatkozatot
 
Mi fog történni, miután megnyomod a "Regisztrálok" gombot?
Átirányítunk a Barion teljesen biztonságos fizetési oldalára, ahol megadhatod a kártyaadataidat, vagy ha van Barion fiókod, fizethetsz azon keresztül.
Amint megnyomtad a Fizetek gombot, azonnal hozzáférést kapsz a megvásárolt anyagokhoz, és minden információt elküldök emailben.
Feliratkozom a havi hírlevélre
Az adatkezelési tájékoztatóban foglaltakat elolvastam, megértettem, és hozzájárulok személyes adataim kezeléséhez a tájékoztatóban, elsősorban a 8.2. pontban foglaltak szerint.
Mennyi az eredménye az összeadásnak?
4 + 8